Les funcions del conseller, de l'auditor i de l'analista en la informació financera. El cas Grifols

Descripción

El repàs del cas Grifols pot servir per recordar les diferents funcions que, en relació amb la informació financera, tenen els consellers, els auditors i els analistes. Per això, en aquesta xerrada, es tractarà d'identificar i examinar les actuacions que han dut a terme cadascun d'ells. També es comentaran breument les reaccions del mercat i del supervisor.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

11 de junio de 2024 (17:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.