Servicios_30Virtual


A 30Virtual comptem amb més de 30 anys d’experiència en la prestació de serveis d’assessorament, orientació i informació a pimes, professionals autònoms i emprenedors, col·lectius empresarials-professionals, i gestors d’espais immobiliaris empresarials singulars.

Serveis a pimes i professionals autònoms (+Info
Ens adrecem a propietaris i directius de micro-petites empreses, i professionals que consideren que no tenen prou temps ni coneixements de l’entorn i/o de les dinàmiques relacionades amb les col·laboracions estratègiques o el posicionament.

Serveis a col·lectius empresarials-professionals
(+Info
Ens adrecem als gestors d’agrupacions professionals, associacions empresarials, clústers... amb l’objectiu que esdevinguin verdaders “entorns de confiança” i facilitin la identificació de sinergies que es puguin concretar en aliances o projectes col·laboratius.

Promoció y creació de valor d’espais immobiliaris empresarials singulars
(+Info
Ens adrecem a promotors i gestors de parcs empresarials, polígons industrials, acceleradores o centres de serveis compartits perquè els comercialitzin i explotin de manera diferenciada a d’altres del seu entorn.

Comunitat 30Virtual
(+Info
Comunitat de negocis de la Regió Metropolitana de Barcelona que ajuda a professionals, empreses i altres entitats a crear xarxa, trobar nous contactes, establir aliances i desenvolupar oportunitats de negoci.

30Virtual.net
(+Info
Disposem del portal 30Virtual.net (que exerceix de repositori de continguts: notícies d'actualitat, programes d'ajuts, agenda d'esdeveniments ...), el butlletí 30V_Informa  i diversos canals en xarxes socials, gestionats perquè els membres de la xarxa puguin interactuar entre si i, al mateix temps, puguin fer arribar la seva veu (nous projectes, iniciatives, propostes, necessitats) als milers d’usuaris que els segueixen.En 30Virtual contamos con más de 30 años de experiencia en la prestación de servicios de asesoramiento, orientación e información a pymes, profesionales autónomos y emprendedores, colectivos empresariales-profesionales, y gestores de espacios inmobiliarios empresariales singulares.

Servicios a pymes y profesionales autónomos (+Info
Nos dirigimos a propietarios y directivos de micro-pequeñas empresas, y profesionales que consideran que no tienen suficiente tiempo ni conocimientos del entorno y/o de las dinámicas relacionadas con las colaboraciones estratégicas o el posicionamiento.

Servicios a colectivos empresariales-profesionales (+Info
Nos dirigimos a los gestores de agrupaciones profesionales, asociaciones empresariales, clústeres... con el objetivo de que se conviertan en verdaderos “entornos de confianza” y faciliten la identificación de sinergias que se puedan concretar en alianzas o proyectos colaborativos.

Promoción y creación de valor de espacios inmobiliarios empresariales singulares (+Info
Nos dirigimos a promotores y gestores de parques empresariales, polígonos industriales, aceleradoras o centros de servicios compartidos para que los comercialicen y exploten de forma diferenciada a otros de su entorno.

Comunidad 30Virtual (+Info
Comunidad de negocios de la Región Metropolitana de Barcelona que ayuda a profesionales, empresas y otras entidades a crear red, encontrar nuevos contactos, establecer alianzas y desarrollar oportunidades de negocio.

30Virtual.net (+Info
Disponemos del portal 30Virtual.net (que ejerce de repositorio de contenidos: noticias de actualidad, programas de ayudas, agenda de eventos...), el boletín 30V_Informa y varios canales en redes sociales gestionados para que los miembros de la red puedan interactuar entre sí y, al mismo tiempo, puedan hacer llegar su voz (nuevos proyectos, iniciativas, propuestas, necesidades) a los miles de usuarios que los siguen.


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.