ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers

Objeto del programa

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers per a l'execució del pla d'actuacions anual destinat a donar resposta als reptes del clúster, així com l'actualització dels mateixos.

Beneficiarios de la ayuda

Els clústers amb acreditació vigent dins el marc de l'acreditació de Clústers per al període 2024-2026 i que hagin complert amb totes les obligacions establertes a la Resolució EMT/510/2024, de 22 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers per al període 2024-2026 en el marc del Programa Catalunya Clústers.

Descripción

La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Plazo de solicitud

20 de juny de 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1925/2024, de 30 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers (DOGC Núm. 9176 - 4.6.2024)  
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1781/2024, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers (DOGC Núm. 9173 - 30.5.2024)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.