Gencat - Departament d'Empresa i Ocupació - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Programa Forma i Insereix (SOC-FI)

Objeto del programa

Les accions formatives atorgades hauran de finalitzar com a màxim el 31 d'octubre de 2023.Subvencions a empreses per dur a terme accions de formació per a l'ocupació i pràctiques en empreses destinades a persones desocupades, amb la modalitat de compromís de contractació, és a dir, amb el compromís d'inserir en empreses -com a mínim- el 40% de l'alumnat atorgat participant.

La formació la podran impartir:

  • Amb mitjans propis quan estiguin acreditades o inscrites al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d´Ocupació de Catalunya.
  • Mitjançant la subcontractació d'una entitat de formació que estigui acreditada o inscrita al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per l'especialitat o especialitats sol·licitades.
Les accions formatives atorgades hauran de finalitzar com a màxim el 31 d'octubre de 2023.

Beneficiarios de la ayuda

Les entitats beneficiàries són les empreses, les associacions empresarials, els gremis i altres entitats que operin a Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia i vincle demostrable amb l’empresa que ha de sol·licitar.

Les persones destinatàries de les accions del programa poden ser:

  • Persones treballadores demandants d'ocupació no ocupades (DONO) en una proporció mínima del 70%. Les persones afectades per un ERTO no computen com a ocupades
  • Treballadors ocupats (màxim 30%.)

Plazo de solicitud

Del 28 de febrer al 31 d'octubre de 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/4292/2023, de 14 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2024 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones preferentment desocupades (SOC-FI) (DOGC Núm. 9065 - 21.12.2023)  
  • Bases: Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC Núm. 7724 - 11.10.2018)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.