Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències per a la cultura

Objeto del programa

Subvencions per adquirir o implementar eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats per executar plans de desenvolupament d'audiències a Catalunya en relació amb els sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l'audiovisual, el llibre, la música, els videojocs i la cultura digital.

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que indica la base 1

Plazo de solicitud

Del 22 de febrer al 13 de març del 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/398/2024, de 8 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències per a la cultura (DOGC Núm. 9106 - 21.2.2024)
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/218/2024, de 30 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències per a la cultura (DOGC Núm. 9093 - 2.2.2024

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.