Gencat - Departament d'Empresa i Treball

Premis DonaTIC

Objeto del programa

Reconeixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Establir vuit categories, i quatre subcategories, excloents entre si.

 • Emprenedora
 • Empresària
 • Professional
 • Acadèmica/Investigadora
 • Divulgadora
 • DonaTIC Revelació
 • Estudiant TIC
  • Estudiant TIC Universitària
  • Estudiant TIC FP
 • Iniciatives Referents
  • Iniciativa Referent Empresarial
  • Iniciativa Referent d'Entitat, Centre Formatiu/Institució”

Beneficiarios de la ayuda

Poden presentar la seva candidatura a aquests Premis totes les dones vinculades professionalment o acadèmicament a l'àmbit de les TIC així com les empreses, els centres formatius o les institucions públiques o privades que hagin desenvolupat una iniciativa pròpia que valori el paper de la dona en l'àmbit de les TIC. 

Per optar a les categories Professional i Acadèmica/investigadora és necessari que les candidates tinguin una titulació universitària de l'àmbit de les TIC. Per a la resta de categories no cal disposar d'aquesta titulació.

Poden optar a la categoria Iniciatives Referents les empreses, els centres formatius o les institucions que hagin desenvolupat una iniciativa pròpia que valori el paper de la dona en l'àmbit de les TIC.

Plazo de solicitud

Un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1509/2024, de 30 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la desena edició dels Premis DonaTIC (DOGC Núm. 9156 - 6.5.2024
 • Bases:  
  • ORDRE PDA/84/2020, de 16 de juny, de modificació de l'Ordre PDA/131/2019, de 9 de juliol, per la qual es creen els Premis DonaTIC del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i se n'aproven les bases reguladores. (DOGC Núm. 8157 - 18.6.2020
  • ORDRE PDA/131/2019, de 9 de juliol, per la qual es creen els Premis DonaTIC del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i se n'aproven les bases reguladores. (DOGC Núm. 7915 - 11.7.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.