Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Premi Ruralapps 2024

Objeto del programa

L'objecte del premi Ruralapps és promoure l'aplicació de la tecnologia en benefici dels sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural, premiant programari funcional (programari embegut, aplicacions per a dispositius mòbils, aplicacions d'escriptori, plataformes al núvol o d'altres), que contribueixin a la millora dels sectors esmentats.

S'estableixen dos tipus de premi: 
  • Ruralapps-professional, per oferir solucions tecnològiques innovadores als i a les professionals i empreses dels sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural, i millorar els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat. Poden abastar des del procés de producció fins a la comercialització.
  • Ruralapps-ciència ciutadana, per oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i facilitar l'accés a la informació, en els àmbits agroalimentari, forestal i/o del medi rural.

Beneficiarios de la ayuda

Qualsevol persona física o jurídica que hagi desenvolupat un programari funcional per als sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural. Els programaris presentats poden ser de nova creació o bé estar en fase comercial.

Descripción

La quantia del premi és de 5.000 € per als guanyadors i 2.000 € per als finalistes, per a cadascuna de les modalitats. 

Plazo de solicitud

Dos mesos, que computa de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Más información

  • Convocatoria: RESOLUCIÓ ACC/452/2024, de 15 de febrer, per la qual es convoca la XI edició dels Premis Ruralapps, corresponent a l'any 2024  (DOGC Núm. 9107 - 22.2.2024
  • Bases: ORDRE ACC/104/2022, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del premi Ruralapps. (DOGC Núm. 8667 - 13.5.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.