Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Objeto del programa

La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció té com a objecte:

 • Respecte dels ens locals: fomentar la planificació d'actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).
 • Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d'actuacions de prevenció de residus municipals.
Actuacions subvencionables
 • Actuacions desenvolupades per ens locals:
  • L'elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagi acompanyada de la implantació d'almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització. Els PLP han de ser aprovats formalment per l'òrgan competent dins el termini d'execució.
  • La implantació d'actuacions de prevenció del malbaratament alimentari, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l'elaboració o actualització del PLP.
  • La implantació d'actuacions de foment de la reutilització d'objectes (R), previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l'elaboració o actualització del PLP.
  • El desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.
  • Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l'elaboració o actualització del PLP.
 • Actuacions desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i universitats, amb les següents prioritats temàtiques:
  • La implantació d'actuacions de prevenció del malbaratament alimentari.
  • La implantació d'actuacions de foment de la reutilització d'objectes.
  • Altres actuacions de prevenció de residus municipals

Beneficiarios de la ayuda

 • Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d'altres) que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l'àmbit de les seves competències.
 • Les universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, o agrupacions d'aquestes, que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus municipals.

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información

 • Convocatòria: pendent de publicació
 • Bases: RESOLUCIÓ ACC/3755/2021, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. (DOGC Núm. 8569 - 23.12.2021
   

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.