Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis

Objeto del programa

promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors; en l'àmbit de l'artesania, amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

Programes:

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 3. Programa de suport a la xarxa associativa dels mercats municipals sedentaris i dels mercats de venda no sedentària.
 4. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars.
 5. Programa de suport per a l'obertura, reforma i millora d'establiments, incloses les parades dels mercats municipals. També de suport a l'optimització de l'ús de l'aigua als establiments comercials, de serveis, i a les parades de mercats municipals.
 6. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.
 7. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 8. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.
 9. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.

Beneficiarios de la ayuda

Poden ser persones beneficiàries: 

 • Les persones professionals autònomes que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:
 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars, cafeteries i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.
 • Agències de viatges detallistes

Plazo de solicitud

Del 7 de maig al 10 de juny de 2024

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis per a l'any 2024  (DOGC Núm. 9155 - 3.5.2024
 • Bases:  RESOLUCIÓ per la qual es publiquen les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda. (DOGC Núm. 9146 - 19.4.2024)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.