Departament d'Empresa i Treball - Direcció General d'Indústria

Subvencions per a projectes d'inversions productives a Catalunya

Objeto del programa

Per projectes d'inversions productives s'entenen aquells projectes d'inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball.

La inversió mínima d'aquests projectes d'inversió serà de 100.000,00 euros per a les micro, petites i mitjanes empreses i de 1.000.000,00 euros per a les grans empreses.

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses industrials amb codi de Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE) 10 i 11 i del 13 al 32 ambdós inclosos que tinguin seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.

Plazo de solicitud

18 d'abril de 2024

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/842/2024, de 14 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives a Catalunya (DOGC Núm. 9125 - 19.3.2024
  • Bases: ORDRE EMT/42/2024, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives a Catalunya. (DOGC Núm. 9121 - 13.3.202

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.