Digital Impulse Hub

Proves de concepte e-healte, indústria 4.0 & educació digital

Objeto del programa

Concessió d’ajuts a pimes, en règim de concurrència no competitiva, per impulsar la seva digitalització en el marc del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs (d’ara endavant, PADIH) contemplat al component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Beneficiarios de la ayuda

Pimes vàlidament constituïdes amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.

Descripción

Els ajuts atorgats als beneficiaris seran ajuts en espècie, mitjançant serveis que facilitin l’adopció solucions de digitalització disruptives.

Aquests serveis seran prestats per entitats pertanyents als European Digital Innovation Hubs (EDIH).

Plazo de solicitud

30 de setembre de 2025

Más información

Digital Impulse HubSubvencions de fins a 30.000 € per testar en tecnologia avançada

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.