Fundació Banc Sabadell

Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica

Objeto del programa

Reconèixer l'excel·lència de persones joves amb una important trajectòria en el camp de la investigació biomèdica i de les ciències de la salut, que destaquen en la seva especialitat per la seva capacitat d'innovació.

Beneficiarios de la ayuda

Personal investigador de fins a 42 anys (a 31 de desembre de 2023) de qualsevol nacionalitat que portin un mínim de tres anys continuats realitzant la seva activitat en un centre espanyol. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada descendent quan s’hagin produït interrupcions en la carrera professional per permís de naixement i cura de l’infant. 

Les persones candidates han de ser proposades per persones vinculades a universitats o centres de recerca.

Plazo de solicitud

Del 15 de febrer a l’1 d’abril de 2024 

Más información

Premis Fundació Banc Sabadell - Bases 2024

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.