Gencat - Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Foment de la llengua catalana en l'àmbit de l'empresa a Catalunya

Objeto del programa

Promoure actuacions específiques per fomentar la llengua catalana en l'àmbit de l'empresa a Catalunya.

  • Elaboració d'un pla lingüístic d'empresa i posada en marxa d'accions de foment de la llengua catalana per a l'increment de l'ús del català en l'entorn laboral i per a l'oferta de productes i la prestació de serveis, a partir d'una anàlisi de la situació del català i de necessitats identificades.
  • Accions de foment de la llengua catalana per incorporar-la en els productes i serveis de l'empresa, en activitats laborals i en documentació mercantil, laboral, de comunicació i màrqueting, en qualsevol format.
  • Accions de foment de la llengua catalana en l'exercici professional, especialment les adreçades a personal amb coneixements bàsics de català, i que afavoreixin la interacció en aquesta llengua.

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, amb acreditació de distribució i comercialització de productes o serveis a Catalunya.

Descripción

La quantia de la subvenció no pot superar el 70% dels costos del projecte objecte de la sol·licitud.

Plazo de solicitud

Del 6 al 21 de febrer de 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/236/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'impuls de la llengua catalana a les empreses per a l'any 2024  (DOGC Núm. 9094 - 5.2.2024
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/3321/2023, de 28 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'impuls de la llengua catalana a les empreses. (DOGC Núm. 9014 - 5.10.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.