Gencat - Departament d'Empresa i Treball

Programa TU+1

Objeto del programa

Foment de la contractació indefinida d'un treballador/ora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

Beneficiarios de la ayuda

  • Persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu.
  • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
  • Persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

Descripción

La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 19.745,00 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

Plazo de solicitud

12 de setembre de 2024

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2428/2024, de 26 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2024 per al desenvolupament del programa "TU+1” de foment de la contractació indefinida d'un treballador/ora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (DOGC Núm. 9197 - 4.7.2024
  • Bases: ORDRE EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec. (Núm. 8767 - 6.10.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.