Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM)

Subvencions per a l'elaboració dels plans de desplaçaments d'empresa

Objeto del programa

Elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa que es trobin a l'àmbit territorial de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona de l'àrea de Barcelona.

Beneficiarios de la ayuda

 • Les persones físiques i jurídiques de l'àmbit de l'ATM, que disposin com a propietaris o per qualsevol títol admès en Dret:
  • D'edificis centres de treball i complexos on treballin més de 50 persones.
  • D'establiments comercials amb superfície de venda superior a 2.500 m2.
  • D'edificis per a oficines amb un sostre de més de 5.000 m2.
  • D'instal·lacions esportives / lúdiques / culturals, amb un aforament superior a 1.000 persones.
  • De clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 100 llits.
  • De entres educatius amb una capacitat superior a 500 alumnes.
  • D'altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 2.500.
 • Agrupacions de persones físiques o jurídiques, sense personalitat jurídica

Descripción

La quantitat màxima subvencionable per actuació és de 7.000 euros. (9.000 € per a les agrupacions d'empreses)

Plazo de solicitud

3 anys naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria al DOGC (o fins a esgotar el pressupost màxim fixat)

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'elaboració dels plans de desplaçaments d'empresa
 • (DOGC Núm. 8991 - 31.8.2023
 • Bases: RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l'elaboració dels plans de desplaçaments d'empresa. (DOGC Núm. 8777 - 21.10.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.