Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics: Línies 2b & 3

Objeto del programa

Potenciar la connectivitat i el desplegament d'infraestructures de xarxa en polígons industrials i centres logístics, i també en altres àrees amb activitat econòmica, especialment en àmbits rurals i zones afectades pel repte demogràfic, amb la finalitat d'impulsar la societat del gigabit i oferir solucions de connectivitat a projectes de caràcter innovador de digitalització sectorials. 

Poden ser objecte de les subvencions que regulen aquestes bases: 

  • Línia 2b: Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, i, si escau, les zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen, ubicats en terrenys la gestió dels quals correspon a una entitat de dret privat. 
  • Línia d’actuació 3: Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, en cadascun dels centres, fàbriques i dependències que formin part de l'àmbit d'actuació material. 

Beneficiarios de la ayuda

  • Línia 2b: les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, les agrupacions de propietaris i les persones jurídiques o entitats vinculades a la gestió, el funcionament o la dinamització d'un polígon industrial o centre logístic, incloses les entitats de conservació. 
  • Línia 3: les persones físiques i jurídiques titulars de béns immobles situats en un àmbit material d'actuació o, si escau, en les zones industrials adjacents, i també les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal. 

Descripción

La intensitat màxima de l’ajuda no podrà superar el 80%.

Plazo de solicitud

Convocatòria: pendent d epublicació
Previsió: 31 d'octubre de 2023 (o fins a esgotar pressupost).

Más información

  • Convocatòria: pendent d epublicació
  • Bases: ORDRE PRE/161/2023, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat pels fons europeus Next Generation, per les línies d'actuació a què es refereixen els articles 12.1.b.ii i 12.1.c del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre.  (DOGC Núm. 8942 - 22.6.2023)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.