ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa - Línia Cupons International eTrade

Objeto del programa

Contractació d'un servei d'assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ adreçat a ajudar a l'empresa beneficiària de l'ajut a:

  • Anàlisi de la presència actual de l'empresa als canals digitals.
  • Definició de l'estratègia digital internacional
  • Pla d'accions a canals digitals
  • Seguiment i control del projecte segons els indicadors definits.
Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són les persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l'àrea d'expertesa Negoci Digital Internacional.

Beneficiarios de la ayuda

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i han de complir els requisits següents:

  • Acreditar una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
  • Disposar de la pàgina web de l'empresa en idioma estranger.

Descripción

La quantia de la subvenció per aquesta acció serà d'un màxim de 6.000,00 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

Plazo de solicitud

30 de setembre de 2024 (o fins l'exhauriment del pressupost previst)

Más información

  • Convocatòria: pendent de publicació
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1738/2024, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial. (DOGC Núm. 9167 - 22.5.2024)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.