Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Ajuts per fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant

Objeto del programa

Promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Beneficiarios de la ayuda

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Descripción

La subvenció serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de 30.000,00 € per actuació subvencionada.

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información

  • Convocatòria: pendent de publicació.
  • Bases: Annex I de la RESOLUCIÓ ACC/1435/2023, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. (DOGC Núm. 8905 - 28.4.2023)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.