Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Agroliquiditat

Objeto del programa

Préstecs per al finançament de necessitats de circulant i petita inversió

Plazo de solicitud

Obert

Más información

  • ANUNCI de l’Addenda de 20 de desembre de 2023 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs ICF Agroliquiditat amb condicions preferents per al finançament de persones físiques i/o jurídiques, incloses les comunitats de béns, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya, per a necessitats de circulant i petita inversió, gestionada per l’Institut Català de Finances i cofinançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DOGC Núm. 9067 - 27.12.2023
  • ANUNCI de l’Addenda de 28 de març de 2023 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs ICF Agroliquiditat amb condicions preferents per al finançament de persones físiques i/o jurídiques, incloses les comunitats de béns, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya, per a necessitats de circulant i petita inversió, gestionada per l’Institut Català de Finances i cofinançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DOGC Núm. 8887 - 31.3.2023)  
  • ANUNCI de l’Addenda de 27 de febrer de 2023 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs ICF Agroliquiditat amb condicions preferents per al finançament de persones físiques i/o jurídiques, incloses les comunitats de béns, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya, per a necessitats de circulant i petita inversió, gestionada per l’Institut Català de Finances i cofinançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  (DOGC Núm. 8870 - 8.3.2023)
  • ANUNCI de l’Addenda de 20 de desembre de 2022 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs ICF Agroliquiditat amb condicions preferents per al finançament de persones físiques i/o jurídiques, incloses les comunitats de béns, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya, per a necessitats de circulant i petita inversió, gestionada per l’Institut Català de Finances i cofinançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  (DOGC Núm. 8834 - 17.1.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.