Cambra de Comerç de Terrassa

Programa Xpande Digital 2024

Objeto del programa

Aquest Programa té com a objectiu principal donar suport a les empreses en el disseny i desenvolupament d’estratègies d’internacionalització digital, que afavoreixin les vendes internacionals, a través del comerç electrònic i la millora del posicionament digital en un mercat exterior objectiu.  

Beneficiarios de la ayuda

Pimes de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa, donades d’alta al Cens de l’IAE. 

Descripción

El Programa consta de dues fases:

  • Fase d’Assessorament a la Pime: L’empresa rebrà un servei d’assessorament personalitzat per part dels tècnics especialistes de la Cambra de Comerç. En aquesta fase, es realitzarà una anàlisi del procés d’exportació de l’empresa i de la seva situació inicial en internacionalització digital.
  • Fase d’Ajuts per a l’execució de l’estratègia d’internacionalització digital: En aquesta fase les empreses rebran suport per al desenvolupament d’activitats incloses en el Pla d’Acció definit en la Fase d’Assessorament. Se subvencionaran les despeses generades durant la implementació de l’estratègia.
La quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 2.140 euros, sobre un pressupost màxim elegible de 5.350 euros que serà pre-finançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat pel FEDER al 40%

Plazo de solicitud

20 de juny de 2024.

Más información

Cambra de Terrassa - Programa XPANDE Digital  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.