Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Impuls de la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les pimes de comerç i de les associacions i entitats de comerç

Objeto del programa

Concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall i de les associacions i entitats de comerç, amb la finalitat d'impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç

En l'àmbit de les empreses de comerç:

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra, es subvencionaran despeses relacionades amb:
  • La millora de l'atenció, relació i coneixement de la clientela, i la seva fidelització mitjançant l'ús de noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada
  • Despeses per fomentar la omnicanalitat dels models de negoci i la millora de l'experiència de compra en l'entorn digital, creació d'una botiga online
  • Despeses relacionades amb la implementació de solucions de ciberseguretat
  • Despeses per al desenvolupament d'aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils o altres dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.
  • Despeses de contractació de serveis d'assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d'assessors i assessores tecnològiques del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda:
  • Digitalització de la gestió del comerç.
  • Transformació digital del comerç no sedentari
  • Aplicació de noves tecnologies en el punt de venta per millorar i actualitzar el procediment de pagament i evitar cues i aglomeracions.
  • Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l'establiment físic: balances, ordinadors, tauletes .... sempre que siguin per a ús directe de l'establiment o de la seva clientela
  • Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR....)
  • Implantació d'etiquetes electròniques RFID
  • Sistemes de comptadors de persones
  • Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l'economia circular:
  • Inversions per disminuir el consum d'envasos i embalatge.
  • Adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l'impacte mediambiental de la distribució comercial, lliuraments i devolucions, sobretot per al que fa referencia a l'últim quilòmetre.
  • Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana consolidada.
En l'àmbit de les entitats i associacions de comerç:
 • Millora de l'atenció i relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l'ús de noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada
 • Inversió en canals digitals de les associacions
 • Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals
 • Mètriques i anàlisis del mercat
 • Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu
 • Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
 • Formació destinada a millorar l'ús i gestió d'eines tecnològiques en el comerç, marketing digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats amb la venta online.

Beneficiarios de la ayuda

 • Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), titulars d'un establiment de comerç al detall.
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d'un establiment de comerç al detall, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques. (han de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya)
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Descripción

L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información

 • Convocatòria: pendent de publicació.
 • Bases: RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU. (DOGC Núm. 8803 - 29.11.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.